หุ้น หุ้นไทย วิเคราะห์หุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเอง

Home

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือ "Gold Futures ฉบับนักเก็งกำไร"

เรียน นักลงทุน และผู้ที่สนใจ

เนื่องด้วยทางบริษัท เน็กซ์วิว (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณธิติ ธาราุสุข ได้เขียนและจัดพิมพ์หนังสือ "Gold Futures ฉบับนักเก็งกำไร" ขึ้น

เพื่อนำเสนอแนวคิด และวิธีการในการซื้อ - ขาย ทองคำผ่านตลาดซื้อขายล่วงหน้า ที่จะเปิดให้มีการซื้อขายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นี้

ผู้เขียนเองพยายามใช้คำพูดและวิธีการถ่ายทอดที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้นักลงทุน หรืิอผู้สนใจ สามารถเข้าใจวิธีการซื้อขายได้ง่าย ผ่านการนำเสนอ

โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค แต่เรียบเรียงให้เข้าใจได้ง่่ายขึ้น

ทางบริษัทฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ หนังสือ "Gold Futures ฉบับนักเก็งกำไร" แก่นักลงทุน หรือผู้สนใจ ในราคาเล่มละ 150 บาท

พร้อมค่าจัดส่ง 30 บาท

*****************************************************

Manchakorn Banjongchuy
Senior Officer, Business Development

NextVIEW (Thailand) Limited.
888/175 Mahatun Plaza Building, 17th Floor.
Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand.
Tel : +66(0)2 627 3360 - 2
Fax : +66(0)2 627-3363
Mobile : +661 252-3467
Email :manchakorn@nextview.com

*****************************************************